ซ้อมหนีภัย

สาขาเทพารักษ์ ได้จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี