ตรวจสุขภาพประจำปี

สาขาเทพารักษ์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการตรวจเช็คความพร้อมของพนักงานทุกคน เพื่อพนักงานจะได้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการดูแลรถให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยความแข็งแกร่ง