ตรวจเช็คซ่อมบำรุงตามระยะ

“ซ่อมตามมาตรฐาน ตรวจทานอย่างถ้วนถี่”
“เพื่องานซ่อมคุณภาพดี ต้องซ่อมที่..ซุ่นหลีสำโรง”