ตรวจเช็คระยะนอกสถานที่

บริการตรวจเช็คระยะนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพื่อที่ลูกค้าจะไดไม่ต้องนำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการ สามารถวิ่งงานได้อย่างต่อเนื่อง