ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาตามระยะ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้ฮีโน่ซุ่นหลี ได้ดูแล ผิดพลาดประการใด ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย..

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสได้ดูแลทุกท่านตลอดไป