บริการช่วยเหลือลูกค้านอกสถานที่ (Mobile Service)

การบริการโมบาย เซอร์วิส ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า แม้จะเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างการเดินทางและต้องการความช่วยเหลือ เราจะอยู่เคียงข้างคุณในทุกที่ ที่คุณต้องการ