บริการตรวจเช็คระยะนอกสถานที่

“ฮีโน่ซุ่นหลี”  ไม่ใช่แค่ขายรถ แต่เรายังขายการบริการแบบบูรณาการ ที่เรียกว่า..” Total Support”  ด้วยบริการ “Mobile Service” ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าแม้จะเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างการเดินทาง และต้องการความช่วยเหลือ”เราจะอยู่เคียงข้างคุณในทุกที่ๆคุณต้องการ”🚚

⚠️ บริการตรวจเช็คระยะนอกสถานที่ เพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลานำรถเข้าศูนย์บริการ สามารถวิ่งงานได้อย่างต่อเนื่อง⚠️