อบรมพนักงานขับรถ

ฮีโน่ซุ่นหลี สำโรง จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่{ในเครื่องแบบ} ในหัวข้อ #ขับขี่อย่างปลอดภัย #ขับขี่อย่างไรให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง #การตรวจเช็ครถเบื้องต้นก่อนการใช้งาน #เพราะเราเชื่อว่า.. “การตรวจเช็ครถบรรทุกก่อนการใช้งานนั้นเป็นจุดสำคัญ หากพนักงานขับรถ ไม่มีการบำรุงดูแลรถที่ดี อาจส่งผลต่อการขับขี่อย่างแน่นอน ดังนั้นพนักงานขับรถต้องรู้จักการดูแล และการตรวจเช็คอย่างถูกวิธี รวมถึงการขับขี่ประหยัดน้ำมัน จะเป็นจุดที่ช่วยให้เกิดผลกำไรขึ้นในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย”.. โดยได้รับเกียรติจากคุณสรพงษ์ ไพศาลธนากุล ผจก.แผนกบริการ กล่าวต้อนรับ และคุณวิรัช แสแสงสีรุ้ง ผช.ผจก.ฝ่ายเทคนิคชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ด้วย