ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ

บริการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ รถบรรทุก เพื่อการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทใช้เครื่องตั้งศูนย์ของ HUNTER จากประเทศสหรัฐอเมริกา และเครื่องถ่วงล้อของ HOFMAN จากประเทศเยอรมนี