บริษัท ซุ่นหลี เทพารักษ์ จำกัด

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 88/99 ม.10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 บนเนื้อที่ 8.5 ไร่
มีช่องซ่อมสำหรับรถบรรทุกธรรมดา จำนวน 20 ช่องซ่อม และช่องซ่อมสำหรับรถพ่วงขนาดความยาว 24 เมตร โดยไม่ต้องถอดหางออก รวมช่องซ่อมทั้งหมด 24 ช่องซ่อม

บริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จำกัด

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 333 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2539 บนเนื้อที่ 2.5 ไร่ มีช่องซ่อมทั้งหมด 16 ช่องซ่อม
บริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ มากว่า 20 ปี

บริษัท ซุ่นหลี สำโรง จำกัด

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 999 ม.8 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 บนเนื้อที่ 18 ไร่ มีช่องซ่อมทั้งหมด 56 ช่องซ่อม
สามารถรองรับรถพ่วงขนาดความยาว 24 เมตร โดยไม่ต้องถอดหาง
เป็นศูนย์บริการรถบรรทุกที่มีจำนวนช่องซ่อมมากที่สุดในประเทศไทยและทวีปเอเชีย