ISUZU 6 ล้อ รุ่น FTR33P2 (เบอร์307) กระบะยาว 7.3 เมตร

รายละเอียด

ISUZU 6 ล้อ รุ่น FTR33P2
200 แรงม้า
ปี 2003   กระบะบรรทุกร มีข้างเสริม  (เบอร์ 307)  กระบะยาว 7.3 เมตร

สนใจติดต่อ
คุณชัชวาล 081-644-2555 | คุณภู วิศปกรณ์ 081-900-5919
บริษัท ซุ่นหลี เทพารักษ์ จำกัด โทร 02-752-5100
บริษัท ซุ่นหลี สำโรง จำกัด โทร 02-380-0900