บริการดูแลนอกสถานที่ (On-Site Service)

การบริการนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มีรถบรรทุกจำนวนมาก ทางเรายินดีจัดส่งทีมช่างผู้ชำนาญการ เข้าไปแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษารถตามระยะให้กับลูกค้าถึงที่